Προσβασιμότητα

Ο παρών ιστότοπος συμμορφώνεται μερικώς με το πρότυπο WCAG 2.0 (Level AA).

Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας ιστότοπου της υπηρεσίας One Click Accessibility που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας (προσφέροντας μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες -συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας). Με το συγκεκριμένο Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου και της εφαρμογής προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.0 (Level A και Level AA) πραγματοποιήθηκε: με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον διαχειριστή του ιστοτόπου και με την χρήση του εργαλείου AChecker Web Accessibility Checker.

WCAG 2.0 (Level AA)

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 08/04/2023.
H διαδικασία για τη πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG 2.0 (Level AA) είναι σε εξέλιξη και θα υπάρχει αναθέωρηση της δήλωσης όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου proskopoiamarousiou.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται δεξιά επάνω της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.